Grobno mjesto broj: 101
Za ovo grobno mjesto brine se:  
   
U ovom grobnom mjestu pokopani su:
  1. Jure Lebo
  2. Kata Lebo
  3. Jozo Lebo 
  4. Anica Lebo
  5. Jure Lebo (1859 - 1931)
  6. Anđa Lebo
  7. Pero Lebo (1882 - 1942)
  8. Kata Lebo (1886 - 1966)
   
Fotografija nadgrobnog spomenika:    

 

Idi na vrh