Protekli mjeseci i godina u župi Doljani intezivno se radilo na formiranju odbora u grobljima kako bi se započelo s kvalitetnijim uređenjem odnosno održavanjem.  Ove aktivnosti su potaknute i zakonima koji su doneseni na ovu temu a to su Zakona o komunalnoj djelatnosti Hercegovačko-neretvanske županije (Broj: 02-01-X-096/04) članak 22., 23. i 24. donesenog 24.5.2004 godine i Odluke o grobljima-haremima, upravljanju  i održavanju  grobalja-harema na području općine Jablanica (Službeni glasnik Općine Jablanica broj4/strana45) donesenog 17.06.2010. godine.

Katoličko groblje u Jablanici i groblje u Glogošnici gdje je predsjednik Dragan Mlikota, već odavno imaju formirane odbore za upravljanje grobljima i primjenjuju odredbe Zakona i Odluka donesenih po ovom pitanju. Dok situacija grobljima  župe Doljani nije bila uređenja po ovom zakonu, zbog čega se proteklih nekoliko godina pristupilo intenzivnijem rješavanju ove problematike.

U župi Doljani nalaze se slijedeća groblja:

1.       Ilino groblje

2.       Groblje u Kosnim Lukama

3.       Groblje u Stuparima

4.       Groblje u Sovićima

5.       Groblje Krš na Risovcu

6.       Groblje kod kapele

7.       Groblje u Orlovcu *

8.       Groblje na Pomenu *

*stara groblja na kojima se više ne vrši ukop

U nastavku ovog članka možete vidjeti predsjednike pojedinih odbora:

1.       ILINO GROBLJE – Mladen Jozipović

2.       GROBLJE U KOSNIM LUKAMA – Berislav Soldo

3.       GROBLJE U STUPARIMA – Luka Marijanović

4.       GROBLJE U SOVIĆIMA – Ivan Rogić

5.       GROBLJE KRŠ NA RISOVCU – Mile Marić

6.       GROBLJE KOD KAPELE – Mile Marić

7.       GROBLJE U ORLOVCU *

8.       GROBLJE NA POMENU *

*stara groblja na kojima se više ne vrši ukop

Zakonska obveza svih odbora je:

a)       osigurati uvjete za blagovremeno, kvalitetno i kontinuirano obavljanje pogrebne djelatnosti svim fizičkim i pravnim osobama koja obavljaju pogrebne usluge na određenom groblju;

b)      da utvrdi cijene pogrebnih usluga kao i visinu naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje grobnog mjesta;

c)       donosi srednjoročne i godišnje planove održavanja, uređenja i korištenja groblja;

d)      daje odobrenje za postavljanje, uklanjanje, odnosno zamjenu nadgrobnih spomenika;

e)      vodi katastar groblja;

f)        vodi evidenciju o dodijeljenima (rezerviranim) grobnim mjestima;

g)       donese i izloži na vidljivom mjestu na groblju Pravila ponašanja na grobljima.

 

Uprava groblja-harema odgovorna je za stanje groblja i dužna je da osigurati trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje groblja.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se.

a)       održavanje infrastrukturnih objekata na groblju;

b)      održavanje instalacija na groblju;

c)       redovno čišćenje, prikupljanje i odvoženje otpadaka sa površina groblja;

d)      redovno košenje trave na slobodnim površinama groblja;

e)      redovno okopavanje o orezivanje ukrasnog drveća i grmlja na groblja;

f)        održavanje prometnih površina i ograda na groblju.

 

Na sljedećem linku možete preuzeti

·         Zakon o komunalnoj djelatnosti Hercegovačko-neretvanske županije (Broj: 02-01-X-096/04 članak 22., 23. i 24. )

·         Odluke o grobljima-haremima, upravljanju  i održavanju  grobalja-harema na području općine Jablanica (Službeni glasnik Općine Jablanica broj4/strana45)

Idi na vrh