Javni poziv za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije, Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.

1. U činu „policajac“ u Upravi policije kao prvi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje IV stupnjem stručne spreme- broj izvršitelja -75 (sedamdesetpet).

2. U činu „mlađi inspektor“ u Upravi policije kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje VI stupnjem stručne spreme ili najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja - broj izvršitelja- 5 (pet).

Javni poziv možete pogledati na službenim stranicama MUP-a HNŽ na slijedećem linku:

http://www.muphnk.ba/hr/aktuelnosti/javni-oglas-za-popunu-upra%C5%BEnjenih-radnih-mjesta-policijskih-slu%C5%BEbenika-u-upravi-policije

 

Obratite pozornost na pravilno popunjavanje prijavnog obrasca i dostavu dokumentacije iz natječaja:

 

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu (obrazac) na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu presliku):

1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja trajno),

3. Dokaz o završenom najmanje IV stupnju stručne spreme za čin policajac odnosno najmanje VI stupanj stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja za čin mlađi inspektor (nostrificirana diploma ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.godine),

4. Izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa ili potvrda/uvjerenje poslodavca ili državnog organa ili institucije da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,

5. Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka izdato od strane mjerodavnog suda (ne starije od tri mjeseca),

6. Izjava kandidata ovjerena kod mjerodavnog organa da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom,

7. Ovjerena izjava da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije.

 

Doljani.info

Udruge u Doljanima

Idi na vrh